Telescopes

Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 26 juni 2023

Aktieägarna i AAC Clyde Space kallades till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 klockan 13.00 i Elite Hotel Academias lokaler på Suttungs gränd 6 i Uppsala.

Presentation från stämma (Engelska)

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma exklusive röstlängd

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 25 maj 2023

Aktieägarna i AAC Clyde Space kallades till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 13.00 i Elite Hotel Academias lokaler på Suttungs gränd 6 i Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll exklusive röstlängd

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 och valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram Anställda Sverige

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram Anställda utanför Sverige

Villkor Teckningsoptioner Anställda Sverige

Villkor Teckningsoptioner Anställda utanför Sverige

Valberedningens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram Styrelsen

Villkor Teckningsoptioner Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Bolagsordning

Årsstämma 19 maj 2022

Aktieägarna i AAC Clyde Space AB, kallades till årsstämma torsdag den 19 maj 2022. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll för vid årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 och valberedningens motiverade yttrande

Villkor för teckningsoptioner

Valberedningens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda utanför Sverige

Valberedningens förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelsen

Valberedningens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda i Sverige

Villkor för teckningsoptioner för anställda utanför Sverige

Villkor för teckningsoptioner för styrelsen

Årsstämma 27 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma genom poströstning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Valberedningens förslag inför årsstämma

Extra bolagsstämma 22 april 2021

Aktieägarna i AAC Clyde Space, kallades till extra bolagsstämma torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30. Närvaron på stämman skedde uteslutande genom poströstning.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Extra bolagsstämma 5 november 2020

Extra bolagsstämman ägde rum den 5 november 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för värdet av apportegendom enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) avs Hyperion

Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för värdet av apportegendom enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) avs Space Quest

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-05-05 - 2020-10-15

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-05-05 - 2020-10-15

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendom avs Hyperion

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendom avs Space Quest

Villkor för teckningsoptioner 2020/2023

Delårsrapport Q1 2020

Delårsrapport Q2 2020

Årsredovisning 2019

Årsstämma 2 juni 2020

Årsstämman i AAC Clyde Space ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens förslag Incitamentsprogram

Styrelsens förslag Incitamentsprogram för anställda i UK

Styrelsens förslag Incitamentsprogram för anställda i Sverige

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Styrelsen

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Anställda UK

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Anställda Sverige

AAC fullständigt förslag om bemyndigande

Extra bolagsstämma den 29 oktober 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 29 oktober 2019 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 2019

Årsstämma ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:00 i lokaler på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Årsstämma i ÅAC Microtec den 24 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 29 januari 2018

Extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

Announcement from extraordinary general meeting [ENG]

Kommuniké från extra bolagsstämma [SWE]

Kallelse till extra bolagsstämma [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 9 - Stämmans efterföljande godkännande av nyemission (apport) [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 8 - ny bolagsordning [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 13 - Val av styrelse [SWE & ENG] 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 §  aktiebolagslagen för apportegendomen [SWE & ENG]

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG]

Redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Fullmaktsformulär

Bolagsbeskrivning

Årsstämma den 24 maj 2017

ÅAC Microtec höll årsstämma onsdagen den 24 maj 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Extra bolagsstämma den 21 oktober 2016

Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma den 8 juni 2016

Protokoll från årsstämma

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.