Tidigare stämmor

Årsstämma 2 juni 2020

Årsstämman i AAC Clyde Space ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens förslag Incitamentsprogram

Styrelsens förslag Incitamentsprogram för anställda i UK

Styrelsens förslag Incitamentsprogram för anställda i Sverige

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Styrelsen

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Anställda UK

Bilaga A Villkor Teckningsoptioner Anställda Sverige

AAC fullständigt förslag om bemyndigande

Extra bolagsstämma den 29 oktober 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 29 oktober 2019 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 2019

Årsstämma ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:00 i lokaler på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Årsstämma i ÅAC Microtec den 24 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 29 januari 2018

Extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

Announcement from extraordinary general meeting [ENG]

Kommuniké från extra bolagsstämma [SWE]

Kallelse till extra bolagsstämma [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 9 - Stämmans efterföljande godkännande av nyemission (apport) [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 8 - ny bolagsordning [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 13 - Val av styrelse [SWE & ENG] 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 §  aktiebolagslagen för apportegendomen [SWE & ENG]

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG]

Redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Fullmaktsformulär

Bolagsbeskrivning

Årsstämma den 24 maj 2017

ÅAC Microtec höll årsstämma onsdagen den 24 maj 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Extra bolagsstämma den 21 oktober 2016

Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma den 8 juni 2016

Protokoll från årsstämma

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template