Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 30 juni 2021

Ägare Antal aktier Röster & kapital

CBNY-RJA-CLIENT ASSET ACCT*

24 000 000 12,87%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 159 335 5,99%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 5 4664 629 2,93%
CDA FÖRVALTNING AB 3 600 000 1,93%
Kock, John 3 367 942 1,81%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  3 318 613 1,78%
Petersen, Jan Christer  3 084 670 1,65%
TJ JUNIOR AB 3 000 000 1,61%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 2 905 745 1,56%
CDA FÖRVALTNING AB 2 585 000 1,39%
Övriga 123 934 062 66,48%
Totalt 186 419 996 100,0%


* Avser SpaceQuests tidigare ägare 

Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template