Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 31 mars 2020

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 952 795 14,5%
Mediuminvest A/S  13 150 000 13,7%
Fouriertransform AB 9 057 150 9,4%
SIX SIS AG, W8IMY 6 098 332 6,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 707 873 3,9%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 568 839 2,7%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 785 641 1,9%
Petersen, Jan Christer 1 732 536 1,8%
Danske Bank International S.A. 1 019 800 1,1%
Övriga 41 259 272 42,9%
Totalt 96 207 759 100,0%


Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template