Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 31 januari 2021*

Ägare Antal aktier Röster & kapital

CBNY-RJA-CLIENT ASSET ACCT**

24 000 000 16,30%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 8 444 698 5,74%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 7 814 690 5,31%
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY6 3 966 095 2,69%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  3 928 614 2,67%
Kock, John 3 347 850 2,27%
Petersen, Jan Christer  2 769 710 1,88%
C INT VELD BEHEER B.V 2 585 000 1,76%
G.L.E MONNA BEHEER B.V  2 585 000 1,76%
S. ENGELEN BEHEER B.V  2 585 000 1,76%
Övriga 85 177 653 57,86%
Totalt 147 204 310 100,0%

* Efter genomfört förvärv av SpaceQuest Ltd.
** Avser SpaceQuests tidigare ägare

Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template