Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 30 juni 2020

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Mediuminvest A/S  13 385 000 13,9%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 9 953 359 10,3%
Fouriertransform AB 9 057 150 9,4%
SIX SIS AG, W8IMY 6 721 402 7,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 645 135 3,8%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 508 839 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  2 261 544 2,4%
Petersen, Jan 2 019 479 2,1%
Kock, John 1 467 893 1,5%
Danske Bank International S.A. 1 019 800 1,1%
Övriga 44 168 158 45,9%
Totalt 96 207 759 100,0%


Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template