Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 30 september 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 965 911 14,5%
Fouriertransform AB 9 888 688 10,3%
Medium invest A/S 8 063 576 8,4%
SIX SIS AG, W8IMY 7 863 021 8,2%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 657 378 3,8%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 038 972 2,1%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 773 004 1,8%
Petersen, Jan Christer 1 612 536 1,7%
Fällström, John 1 000 000 1,0%
Övriga 44 469 152 46,2%
Totalt 96 207 759 100,0%


Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template