Telescopes

Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 30 september 2021

Ägare Antal aktier Röster & kapital

CBNY-RJA-CLIENT ASSET ACCT*

24 000 000 12,87%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 951 677 6,41%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 3 863 629 2,07%
Kock, John 3 367 942 1,81%
CDA FÖRVALTNING AB 3 113 535 1,67%
TJ JUNIOR AB 3 900 000 1,56%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 2 801 406 1,50%
C INT VELD BEHEER B.V 2 585 000 1,39%
G.L.E MONNA BEHEER B.V 2 585 000 1,39%
S. ENGELEN BEHEER B:v 2 585 000 1,39%
Other 126 666 807 67,95%
Totalt 186 419 996 100,0%

* Avser SpaceQuests tidigare ägare 

Källa: Euroclear Sweden AB

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.