Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 31 december 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 944 034 14,5%
Mediuminvest A/S  11 750 000 12,2%
Fouriertransform AB 9 883 595 10,3%
SIX SIS AG, W8IMY 6 290 786 6,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 448 563 3,6%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 618 839 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  2 093 058 2,2%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Petersen, Jan Christer 1 732 536 1,8%
Danske Bank International S.A. 1 019 800 1,1%
Övriga 41 551 027 43,2%
Totalt 96 207 759 100,0%


Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template