Ägare

Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 30 april 2021*

Ägare Antal aktier Röster & kapital

CBNY-RJA-CLIENT ASSET ACCT**

24 000 000 12,87%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 13 849 309 7,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  9 468 127 5,08%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 8 456 079 4,54%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 4 216 296 2,26%
TJ JUNIOR AB 3 800 000 2,04%
CDA FÖRVALTNING AB 3 600 000 1,93%
Kock, John 3 367 942 1,81%
Petersen, Jan Christer  3 084 670 1,65%
Övriga 109 594 659 58,79%
Totalt 186 419 996 100,0%

* Efter riktad nyemission i april 2021
** Avser SpaceQuests tidigare ägare 

Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template