Telescopes

Aktien

AAC Clyde Space AB är ett svenskt publikt aktiebolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Bolaget erhöll under 2019 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag för bolagets aktie var den 27 mars 2019. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är utställda på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0021020716
Kortnamn: AAC

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Premier Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market regleras av Nasdaq First North Premier Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: 
[email protected]

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.