Aktiekapital

Aktiekapitalet var per den 24 juni 2019 3 848 310,40 kr fördelat på  96 207 760 stamaktier, båda med ett kvotvärde om 0,04 kr st.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande utvecklats enligt följande:

Datum     Händelse Ökning antal stamaktier Ökning antal preferensaktier Antal aktier Kvotvärde, SEK Förändring aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK
05-03-02 Nybildning 100 000   100 000 1,00 100 000,00 100 000,00
06-12-01 Nyemission 4 904    104 904 1,00 4 904,00 104 904,00
08-03-14 Nyemission 21 116   126 020 1,00 21 116,00 126 020,00
10-01-18 Nyemission 12 602   138 622 1,00 12 602,00 138 622,00
10-06-04 Teckningsoption 10 446   149 068 1,00 10 446,00 149 068,00
14-03-28 Nyemission   56 667 205 735 1,00 56 667,00 205 735,00
14-06-30 Kvittningsemission   3 333 209 068 1,00 3 333,00 209 068,00
15-02-27 Nyemission 2 705   211 773 1,00 2 705,00 211 773,00
15-03-23 Utbyte konvertibel   66 665 278 438 1,00 66 665,00 278 438,00
15-11-18 Nyemission 2 479   280 917 1,00 2 479,00 280 917,00
16-10-21 Företrädesemission 154 252 126 665 561 834 1,00 280 917,00 561 834,00
16-10-21 Split 25:1 7 404 096 6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
16-10-21 Omstämpling 6 079 920 -6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
16-12-15 Nyemission/kvittningsemission 16 472 765   30 518 615 0,04 658 910,60 1 220 744,60
16-12-28 Nyemission 1 177 235   31 695 850 0,04 47 089,40 1 267 834,00
17-04-28 Utnyttjande av teckningsoptioner 14 000   31 709 850 0,04 560,00 1 268 394,00
18-01-09 Utnyttjande av teckningsoptioner 7 000   31 716 850 0,04 280,00 1 268 674.00
18-02-01 Riktad nyemission i samband
med förvärv av Clyde Space
30 466 326   62 183 176 0,04 1 218 653,04 2 487 327,04
18-02-07 Riktad nyemission 6 535 948   68 719 124 0,04 261 437,92 2 748 764,96
18-06-11 Utnyttjande av teckningsoptioner 705   68 719 829 0,04 28,2 2 748 793,16
19-06-20 Företrädesemission 27 487 931   96 207 760 0,04 1 099 517,24 3 848 310,40

 

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aacmicrotec.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.