Aktiekapital

Aktiekapitalet var per den 30 juni 2021 5 888 172,40 kr fördelat på 186 419 996 stamaktier, med ett kvotvärde om 0,04 kr st.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande utvecklats enligt följande:

Datum     Händelse Ökning antal stamaktier Ökning antal preferensaktier Antal aktier Kvotvärde, SEK Förändring aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK
2005.03.02 Nybildning 100 000   100 000 1,00 100 000,00 100 000,00
2006.12.01 Nyemission 4 904    104 904 1,00 4 904,00 104 904,00
2008.03.14 Nyemission 21 116   126 020 1,00 21 116,00 126 020,00
2010.01.18 Nyemission 12 602   138 622 1,00 12 602,00 138 622,00
2010.06.04 Teckningsoption 10 446   149 068 1,00 10 446,00 149 068,00
2014.03.28 Nyemission   56 667 205 735 1,00 56 667,00 205 735,00
2014.06.30 Kvittningsemission   3 333 209 068 1,00 3 333,00 209 068,00
2015.02.27 Nyemission 2 705   211 773 1,00 2 705,00 211 773,00
2015.03.23 Utbyte konvertibel   66 665 278 438 1,00 66 665,00 278 438,00
2015.11.18 Nyemission 2 479   280 917 1,00 2 479,00 280 917,00
2016.10.21 Företrädesemission 154 252 126 665 561 834 1,00 280 917,00 561 834,00
2016.10.21 Split 25:1 7 404 096 6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
2016.10.21 Omstämpling 6 079 920 -6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
2016.12.15 Nyemission/kvittningsemission 16 472 765   30 518 615 0,04 658 910,60 1 220 744,60
2016.12.28 Nyemission 1 177 235   31 695 850 0,04 47 089,40 1 267 834,00
2017.04.28 Utnyttjande av teckningsoptioner 14 000   31 709 850 0,04 560,00 1 268 394,00
2018.01.09 Utnyttjande av teckningsoptioner 7 000   31 716 850 0,04 280,00 1 268 674.00
2018.02.01 Riktad nyemission i samband
med förvärv av Clyde Space
30 466 326   62 183 176 0,04 1 218 653,04 2 487 327,04
2018.02.07 Riktad nyemission 6 535 948   68 719 124 0,04 261 437,92 2 748 764,96
2018.06.11 Utnyttjande av teckningsoptioner 705   68 719 829 0,04 28,2 2 748 793,16
2019.06.20 Företrädesemission 27 487 930   96 207 759 0,04 1 099 517,24 3 848 310,40
2020.10.19 Riktad nyemission 19 241 551   115 449 310 0,04 769 662,04 4 617 972,40
2020.11.12 Riktad nyemission i samband med förvärvet av Hyperion Technologies B.V. 7 755 000   123 204 310 0,04 310 200,00 4 928 172,40
2021.01.08 Riktad nyemission i samband med förvärvet av SpaceQuest Ltd. 24 000 000   147 204 310 0,04 960 000,00 5 888 172,40
2021.04.27 Riktad nyemission 39 215 686   186 419 996 0,04 1 568 627,44 7 456 799,84

 

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template