Telescopes

Styrelse och revisor

Styrelse

AACs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Rolf Hallencreutz Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014.
M. Sc. i Logistik och Finansiering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Född: 1950

Rolfs erfarenhet sträcker sig från nystartade företag till stora multinationella företag inom IT, industri, biovetenskap och sjöfart. Han har haft ett antal roller i andra snabbväxande företag, från styrelseordförande till VD och har en omfattande erfarenhet av M&A transaktioner och finansiering.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktier: 372 864 (privat och via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 64 000
Teckningsoption 2022/2025:C: 75 000

Per Aniansson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
M.Sc. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och MBA, Finansiering och entreprenörskap, INSEAD Business School i Frankrike

Född: 1966

Per Aniansson är CFO och investeringsansvarig i Karolinska Development och har tidigare innehaft ledande befattningar i investmentbolag såsom Investeringsansvarig för statligt ägda Fouriertransform samt VD- och finanschefsroller i riskkapitalägda företag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 150 000
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000

Per Danielsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Född: 1962

Per Danielsson är expert vid utvärderingar av EU-ansökningar och har uppdrag för EU som business coach för småföretag. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering, samt genomförandet av bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 53 890 (privat och via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000

Will Whitehorn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Magisterexamen i historia, University of Aberdeen

Född: 1960

Will Whitehorn var tidigare direktör för Virgin Group och VD för Virgin Galactic fram till 2010. Sedan dess har han arbetat inom private equity och i styrelser. Han är ordförande i Seraphim Space Investment Trust PLC, Bra Energy PLC, Scottish Event Campus Ltd och Craneware PLC. Dessutom är han ordförande för UK Space, det brittiska branschorganet, en roll som han kommer att pensioneras från under 2022. Han har nyligen utsetts till Storbritanniens regerings rådgivande kommitté för rymdutforskning.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 333 456 (via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000

Anita Bernie Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Kandidatexamen i Flyg- och rymdteknik och en master i företagsekonomi.

Född: 1970

Anita Bernie utsågs till VD för MDA Space and Robotics Limited i mars 2022. Hon har tidigare arbetat på KISPE Space Systems Limited som Strategic Business Manager sedan 2018. Dessförinnan arbetade hon på Surrey Satellite Technology Limited sedan 2009, sist som en medlem av koncernledningen.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktier: 0
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000

Nicole Robinson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Kandidatexamen i kommunikation och en magisterexamen i företagsekonomi.

Född: 1980

Nicole är VD för Ursa Space Systems, ett USA-baserat satellitdataföretag som förser beslutsfattare inom företag och myndigheter med analyslösningar. Innan hon började på Ursa Space hade Robinson ledande befattningar på SES Satellite, en världsledare inom globala content connectivity lösningar. Hon är ordförande för Space and Satellite Professionals International (SSPI).

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktier: 0
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000

Revisor

Lars Kylberg Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är vald revisor med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.