Telescopes

Styrelse och revisor

Styrelse

AACs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Rolf Hallencreutz Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014.
M. Sc. i Logistik och Finansiering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Född: 1950

Rolf Hallencreutz har erfarenhet från uppstarts- och större multinationella bolag inom IT, industriföretag, life-science och sjöfart. Rolfs erfarenheter inkluderar styrelseordförande, VD och försäljningschef ibland annat snabbväxande företag.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktier: 262 864 (privat och via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 64 000

Per Aniansson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
M.Sc. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och MBA, Finansiering och entreprenörskap, INSEAD Business School i Frankrike

Född: 1966

Per Aniansson har tidigare innehaft ledande befattningar inom såväl investmentbolag, senast som Investment Director för statligt ägda Fouriertransform, som VD- och finanschefsroller inom riskkapitalägda företag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 150 000
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000

Per Danielsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Född: 1962

Per Danielsson är expert vid utvärderingar av EU-ansökningar och har uppdrag för EU som business coach för småföretag. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering. samt genomförandet av bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 34 100 (privat och via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000

Will Whitehorn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Magisterexamen i historia, University of Aberdeen

Född: 1960

Will Whitehorn har varit styrelseledamot i Virgin Group och styrelseordförande för Virgin Galactic fram till 2010. Därefter har han ägnat sig åt en karriär inom riskkapital. Han är för närvarande styrelseordförande i Good Energy PLC, Scottish Event Campus Limited och Craneware PLC. Han sitter också i styrelsen för Royal Air Force och är ordförande för UKSpace, det branschorgan som representerar rymdindustrin i Storbritannien. Han avgår som vice styrelseordförande för Stagecoach Group PLC i juni 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 333 456 (via bolag)
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000

Anita Bernie Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Kandidatexamen i Flyg- och rymdteknik och en master i företagsekonomi.

Född: 1970

Anita Bernie är sedan 2018 verksam vid KISPE Space Systems Limited som Strategic Business Manager. Dessförinnan var hon sedan 1997 verksam på Surrey Satellite Technology Limited, senast medlem i koncernledningen.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktier: 0
Teckningsoption 2020/2023:C: 32 000

Nicole Robinson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Kandidatexamen i kommunikation och en magisterexamen i företagsekonomi.

Född: 1980

Nicole Robinson är VD för Ursa Space Systems Inc. Innan dess var hon Senior Vice President för Global Government på SES, världens största satellitoperatör. Hon är för närvarande ordförande för Space and Satellite Professionals International (SSPI).

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktier: 0

Revisor

Lars Kylberg Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är vald revisor med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.