Telescopes

Styrelse och revisor

Styrelse

AACs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Rolf Hallencreutz Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014.
M. Sc. i Logistik och Finansiering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Född: 1950

Rolfs erfarenhet sträcker sig från nystartade företag till stora multinationella företag inom IT, industri, biovetenskap och sjöfart. Han har haft ett antal roller i andra snabbväxande företag, från styrelseordförande till VD och har en omfattande erfarenhet av M&A transaktioner och finansiering.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktier: 15 432
Teckningsoption 2022/2025:C: 75 000
Teckningsoption 2023/2026:C: 58 100

Per Aniansson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
M.Sc. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och MBA, Finansiering och entreprenörskap, INSEAD Business School i Frankrike

Född: 1966

Per Aniansson är CFO och investeringsansvarig i Karolinska Development och har tidigare innehaft ledande befattningar i investmentbolag såsom Investeringsansvarig för statligt ägda Fouriertransform samt VD- och finanschefsroller i riskkapitalägda företag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 4 200
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000
Teckningsoption 2023/2026:C: 43 575

Per Danielsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Född: 1962

Per Danielsson är expert vid utvärderingar av EU-ansökningar och har uppdrag för EU som business coach för småföretag. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering, samt genomförandet av bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 1 726 (privat och via bolag)
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000
Teckningsoption 2023/2026:C: 43 575

Will Whitehorn Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Magisterexamen i historia, University of Aberdeen

Född: 1960

Will Whitehorn var tidigare direktör för Virgin Group och VD för Virgin Galactic fram till 2010. Sedan dess har han arbetat inom private equity och i styrelser. Han är ordförande i Seraphim Space Investment Trust PLC, Bra Energy PLC, Scottish Event Campus Ltd och Craneware PLC. Dessutom är han ordförande för UK Space, det brittiska branschorganet, en roll som han kommer att pensioneras från under 2022. Han har nyligen utsetts till Storbritanniens regerings rådgivande kommitté för rymdutforskning.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 10 670 (via bolag)
Teckningsoption 2022/2025:C: 50 000
Teckningsoption 2023/2026:C: 43 575

Dr. Dino Lorenzini Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023
B.Sci, USAF Academy; S.M, Astronautical Engineering, MIT; SC.D, Astronautical Enginering, MIT; MBA, Auburn University

Född: 1940

Dino, en pensionerad amerikansk flygvapenöverste, har en mängd kunskap om rymdprogram och branscherfarenhet som sträcker sig över sex decennier. Han testade navigationssystemet Apollo Lunal Module, tidig GPS-utveckling, DARPA Space- Based Laser och Strategic Defense Initiative. Dino är en entreprenör i hjärtat och grundade Eyetel IoTsystemet, Ellipso Mobile Satellite System, Aprize Satellite och SpaceQuest (nu AAC SpaceQuest), där han varit VD under de senaste 25 åren.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 624 000 (Dino Lorenzini and family)
Teckningsoption 2022/2025:B: 75 000
Teckningsoption 2023/2026:C: 43 575

Revisor

Johan Engstam Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är vald revisor med huvudansvarig revisor Johan Engstam.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.