Kalender

oktober 29 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 13.00 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala.

november 21 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clyde.space

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.