Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 29 oktober 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 29 oktober 2019 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Tidigare stämmor

Information från tidigare stämmor kan du hitta här.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template