Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 29 oktober 2019

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 klockan 13.00 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 12.30.

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Tidigare stämmor

Information från tidigare stämmor kan du hitta här.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clyde.space

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.