Telescopes

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 1 november 2023

Aktieägarna i AAC Clyde Space kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2023 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48 i Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande

Tidigare bolagsstämmor 

Information från tidigare bolagsstämmor kan hämtas här.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.