Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 5 november 2020

Extra bolagsstämman ägde rum den 5 november 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för värdet av apportegendom enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) avs Hyperion

Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för värdet av apportegendom enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) avs Space Quest

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-05-05 - 2020-10-15

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-05-05 - 2020-10-15

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendom avs Hyperion

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendom avs Space Quest

Villkor för teckningsoptioner 2020/2023

Delårsrapport Q1 2020

Delårsrapport Q2 2020

Årsredovisning 2019

Tidigare bolagsstämmor 

Information från tidigare bolagsstämmor kan hämtas här.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template