Telescopes

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 26 juni 2023

Aktieägarna i AAC Clyde Space kallades till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 klockan 13.00 i Elite Hotel Academias lokaler på Suttungs gränd 6 i Uppsala.

Presentation från stämma (Engelska)

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma exklusive röstlängd

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Tidigare bolagsstämmor 

Information från tidigare bolagsstämmor kan hämtas här.

IR-KONTAKT

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 [email protected]

PRENUMERERA

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.