Valberedning

AAC Clyde Spaces valberedning inför Årsstämman 2020 utgörs av:

  • Tommy Nilsson, utsedd av Fouriertransform AB
  • Philip Woloszynski Tadayoni, utsedd av MediumInvest A/S
  • John Wardlaw, utsedd av Coralinn LLP
  • Jan Petersen
  • Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i AAC Clyde Space AB.

Valberedningen representerar tillsammans ca 30 % av antalet aktier och röster i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@aac.clydespace.com eller per brev till AAC Clyde Space AB, Attn: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, senast den 3 april 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och kommer att publiceras på AAC Clyde Spaces hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 2 juni 2020, kl 13:00, Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template