Valberedning

AAC Clyde Spaces valberedning inför Årsstämman 2021 utgörs av:

  • Anders Axelsson, utsedd av Biljon AB
  • John Wardlaw, utsedd av Coralinn LLP
  • Mathias Dittrich, utsedd av Soltorpet AB
  • Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i AAC Clyde Space AB.

Valberedningen representerar tillsammans ca 6 % av antalet aktier och röster i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@aac-clydespace.com eller per brev till AAC Clyde Space AB, Attn: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, senast den 2 april 2021. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på AAC Clyde Spaces hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 27 maj 2021, kl 13:00, i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala.

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template