Presentationer

Interview with CEO Luis Gomes at Penser Company day 23 May 2019
CSO Craig Clark presenterar bolaget. - Aktiedagen Stockholm 14 maj
1

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aacmicrotec.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.