Pressmeddelanden

Flera AAC Clyde Space satelliter på Arianes Vegaraket

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.

Vega designades ursprungligen för att transportera satelliter från 300 till 2 500 kg till omloppsbana. Den planerade uppskjutningen är den första att demonstrera en ny teknik för "samåkning" som tillåter fler och mindre satelliter att använda raketen för att nå omloppsbana. Vega ska denna gång skjuta upp 53 mikro- och nanosatelliter, varav sju mikrosatelliter från 15 kg till 150 kg och 46 mindre kubsatelliter.

"Söndag blir en spännande dag för oss då mycket av den hårdvara vi byggt under de senaste åren ska skjutas upp i rymden. Uppskjutningen öppnar också ett nytt spännande kapitel för den europeiska rymdindustrin, där vi tydligt etablerar Vega som referens för uppskjutning av små satelliter. Som tillverkare av kubsatelliter är vi mycket glada över att vara en del av detta viktiga steg i raketens utveckling ", säger Luis Gomes, VD för AAC Clyde Space.

Vega kommer att skjuta upp 2 satelliter tillverkade av AAC Clyde Space. PICASSO, en 3U-satellit tillverkad för Royal Belgian Institute of Space Aeronomy (BISA) och European Space Agency (ESA). Satelliten ska användas för jordobservation och ska demonstrera vetenskaplig kapacitet för atmosfärisk fjärranalys med VISION (en hyper-spektral avbildare) och mätningar på plats med SLP (Sweeping Langmuir Probe). Raketen ska också skjuta upp satelliten TARS, byggd av AAC Clyde Space för Kepler Communications. TARS ska erbjuda kommunikationstjänster för Internet of Things (IoT) och applikationer för datainformation.

Dessutom har AAC Clyde Space levererat avionik till flera andra satelliter som är med på uppskjutningen. Bland dessa återfinns en Power Control and Distribution Unit (PCDU) och solpaneler till Lux Space's ESAIL satellit.

"Uppskjutningen av PICASSO är ett mycket spännande ögonblick som markerar starten av en ny era i studiet av jordens atmosfär. PICASSO kommer snart ge verkliga experimentella bevis på att kubsatelliter, och mer generellt småsatelliter, nu är reella vetenskapliga verktyg tillgängliga för oss inom jordobservation. Kubsatelliternas låga kostnad gör det möjligt att använda flera satelliter i form av en konstellation. Därmed kommer de att kunna tillhandahålla data av vetenskaplig kvalitet med hög frekvens och oöverträffad täckning av jorden", säger BIRA-IASBs projektledare Didier Pieroux.

"Kepler ser fram emot att framgångsrikt ta TARS i drift och lägga dess kapacitet till de satelliter vi redan har i omloppsbana. Alla våra tre demonstrationssatelliter har tillverkats av AAC Clyde Space, och deras framgång har gjort det möjligt för oss att fortsätta mot vår mission att bygga internet i rymden", säger Jared Bottoms, Kepler Head of Satellite Programs & Launch.

Mer information om uppskjutningen: https://www.arianespace.com/mission/vega-flight-vv16/

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

19 juni 2020

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.

05 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space Glasgow ska genom ett treårigt forsknings- och utvecklingsanslag från Scottish Enterprise utveckla, tillverka och få erfarenhet från omloppsbana för sin nästa generation nano- och småsatelliter. Med standardiserad och modulariserad design kommer satelliterna att kombinera spjutspetsteknik med konstellationsfärdig produktion.

04 juni 2020

2020-06-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4,0 MSEK), leverans planeras under Q1 2021.

02 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-02 AAC Clyde Space AB (publ)
Årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

01 juni 2020

2020-06-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space bjuder in aktieägare till en livesänd frågestund med VD Luis Gomes och CFO Mats Thideman den 9 juni kl 10.30.

15 maj 2020
Regulatorisk

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

30 april 2020
Regulatorisk

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org. nr 556677-0599 (nedan benämnt "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 13.00 att avhållas i AAC Clyde Spaces lokaler, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

16 april 2020

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har vunnit ytterligare en 2,5 MSEK (USD 250 000) order från Loft Orbital på kraftsystem till två satelliter. Systemen ska levereras under 2020, först en utvecklingsmodell under innevarande kvartal som ska följas av flygmodeller till två satelliter under senare hälften av 2020.

1
2
...
27
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template