Pressmeddelanden

Sedan den 13 september 2021 publiceras pressmeddelanden enbart på engelska.

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2021

2021-08-26 AAC Clyde Space AB (publ)

Andra kvartalet, april - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

· Nettoomsättningen steg med 156 procent till 47,4 (18,5) MSEK. Omnisys Instruments, som förvärvades 30 april, stod för 15,5 MSEK

· EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, uppgick till -3,5 (-7,5) MSEK och till -1,8 (-7,5) MSEK exklusive förvärvskostnader om 1,7 (0) MSEK

· Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader uppgick till -7,7 (-10,3) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -9,6 (-10,5) MSEK. Omnisys Instruments, som förvärvades 30 april, stod för 3,02 MSEK av resultatet efter skatt

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,11) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +5,9 (-0,4) MSEK

· Orderstocken steg med 152 procent till 413 (164) MSEK

Januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

· Nettoomsättningen steg med 99 procent till 84,2 (42,4) MSEK. Nettoomsättningen exkluderande förvärvade bolag under åren 2020 och 2021 ökade med 21 procent till 51,4 (42,4) MSEK

· EBITDA, rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, uppgick till -3,9 (-13,7) MSEK och till -2,3 (-13,7) MSEK exklusive förvärvskostnader om 1,7 (0) MSEK

· Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader uppgick till -12,1 (-19,5) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -13,6 (-20,0) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,21) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,9 (-6,5) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

· AAC Clyde Space slöt ett avtal med kanadensiska Wyvern om leverans av Space Data as a Service för 8,4 MGBP, ca 100 MSEK

· AAC Clyde Spaces anläggning i Glasgow hedrades med ett besök av Hennes Majestät Drottningen och Hennes Majestät Prinsessan Anne

· AAC Clyde Space erhöll en order värd 135 kUSD, ca 1,1 MSEK, för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från markstationen i Glasgow under ytterligare 12 månader

· Horizon Space Technologies Ltd beställde en nyckelfärdig lösning inkluderande uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans för 4,6 MGBP, ca 54 MSEK

· AAC Clyde Space vann en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd 1,0 MUSD, ca 8,3 MSEK

· Det amerikanska dotterbolaget SpaceQuest vann en order värd 0,55 MUSD, ca 4,6 MSEK, från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems)

· Astroscale Ltd utsåg AAC Clyde Space att medverka i utvecklingen av brittiska Astroscales mission att ta bort rymdskräp, End-of-Life Services (ELSA-M). Kontraktet är värt 0,26 MGBP, ca 3 MSEK.

· Årsstämman 2021 nyvalde Nicole Robinson till styrelseledamot

· AAC Clyde Space valdes ut av Mohammed Bin Rashid Space Center i Förenade Arabemiraten att leverera ett datorsystem för 0,2 MEUR, ca 2 MSEK, till månrovern Rashid

· Den 30 april 2021 förvärvade AAC Clyde Space 100 procent av aktierna i Omnisys Instruments AB. Bolaget konsolideras i räkenskaperna från och med 1 maj 2021

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC bildar AAC Space Africa i Sydafrika för att delta i Afrikas snabbt växande rymdsektor

Kommentar av VD

Det har varit ett utmanande och givande andra kvartal, där vårt globala team har drivit försäljningen och arbetat för att vi ska närma oss målet att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster.

De stora framsteg vi har gjort återspeglas i orderstocken som har växt markant inom samtliga segment och nu uppgår till 413 MSEK - vilket motsvarar mer än fyra gånger intäkterna under räkenskapsåret 2020. Jag är särskilt glad över att orderstocken inom Space Data as a Service (SDaaS) växer starkt, och att vår totala försäljningspipeline ökar efter de förvärv vi genomfört.

I juni säkrade vi vårt hittills största SDaaS-kontrakt: ett fyraårigt avtal på 100 MSEK med det kanadensiska jordobservationsföretaget Wyvern Inc. AAC ska designa, tillverka och äga satelliter för att förse Wyvern med data i form av hyperspektrala bilder av jorden. Bilderna kan användas i flera branscher, bland annat inom jordbruket där de bidrar till att optimera avkastning och upptäcka invasiva arter, skadedjur och förändringar i jordmånen - ett bra exempel på hur data från rymden kan användas för att förbättra livet på jorden och vår förmåga att försörja en växande befolkning.

Utöver nya kundorder, utvecklas våra befintliga kundrelationer positivt - ett kvitto på vårt framgångsrika arbete. Horizon Technologies har lagt en order på 55 MSEK för att utöka sin Amberkonstellation som levererar maritima signalspaningsdata (Maritime Domain Awareness data). Ordern omfattar uppskjutning av två nya kubsatelliter, drift och leverans av data - och kan utökas att omfatta över 10 kubsatelliter. Satelliterna ska lokalisera och spåra fartyg världen över genom att geolokalisera och demodulera RF-signaler i ett system som kan användas för att bekämpa piratverksamhet, olagligt fiske och flyktingsmuggling.

Vidare har en order på 8 MSEK erhållits från Intuitive Machines för ett isborrningsprojekt (IM-2) på månen. AAC levererade nyligen flygmodellerna för Intuitive Machines IM-1-uppdrag, den första månlandaren i NASAs Commercial Lunar Payload Services-initiativ, som fokuserar på att utforska och använda månens naturresurser. Vi ska leverera vårt mest kraftfulla och effektiva kraftsystem, Starbuck, till IM-2-missionen som planeras att skjutas upp i slutet av 2022. Data från missionen ska hjälpa forskare att hitta vatten vid månens poler, då de försöker skapa förutsättningar för mänsklig närvaro på månen i slutet av decenniet.

Utöver IM-2 fortsätter vi att bygga erfarenhet från månmissioner med den spännande nyheten att vi har valts ut av Mohammed Bin Rashid Space Center i Förenade Arabemiraten för att leverera ett datasystem om 2 MSEK till månrovern Rashid. Detta är belönande för AAC att användande av system utvecklade för småsatelliter i denna typ av projekt visar att tekniken från vår industri verkligen har utvecklats och kan användas i extremt krävande miljöer.

I juni hedrades AAC Clyde Space av ett besök från Hennes Majestät Drottning Elizabeth II och Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Anne till vår anläggning i Glasgow för att uppmärksamma vårt bidrag till Storbritanniens blomstrande rymdindustri. Vi ser fram emot att hjälpa UK att uppfylla sitt åtagande att bli en global ledare i rymdindustrin, marknadsföra ingenjörsvetenskaperna och utveckla nationell kompetens, inklusive Storbritanniens första bas för uppskjutning av satelliter till omloppsbana.

Under tredje kvartalet fortsätter vi att fokuserat arbeta med våra kunder och partners världen över för att realisera småsatelliternas fulla potential för att bygga en säkrare, friskare och hållbarplanet. Det innebär att vi investerar för framtiden och bygger ett större och starkare team, sedan slutet av 2020 ökat vi antalet anställda med 35 procent. Vi bygger ett team som uppmuntrar till samarbete och innovation: vårt nya nyhetsbrev, SPAACE TALK, summerar de senaste nyheterna från hela koncernen och presenterar de mest spännande ämnena i den framväxande kommersiella rymdindustrin. Vi arbetar också proaktivt för att lösa de utmaningar vi möter som bransch: exempelvis har vi valts ut av Astroscale i Storbritannien för att delta i deras mission att ta bort rymdskräp, ett av de största hoten mot säkerheten för alla rymddata som vi behöver.

Finansiellt fortsätter vi arbetet att bli EBITDA-positiva under 2022 och nå vårt intäktsmål på 500 MSEK år 2024. Under det andra kvartalet förbättrades EBITDA med 53 procent och nettoomsättningen ökade med 156 procent till 47,4 MSEK jämfört med samma period i fjol. Förseningar från underleverantörer i större projekt medför att intäkter kommer förskjutas från tredje kvartalet till fjärde kvartalet 2021. Totalt för andra halvåret räknar vi med fortsatt tillväxt och nå en nettoomsättning om ca 200 MSEK för helåret 2021. Detta bör skapa förtroende för teamet och AAC:s strategi.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

26 augusti 2021
Regulatorisk

2021-08-26 AAC Clyde Space AB (publ)

26 augusti 2021
Regulatory

2021-08-26 AAC Clyde Space AB (publ)

23 augusti 2021

2021-08-23 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, startar AAC Space Africa för att dra nytta av den snabbt växande marknaden för satelliter och rymdbaserade tjänster i Afrika. AAC Space Africa ska designa, bygga och leverera rymdprogram till den afrikanska kontinenten från sin bas i Kapstaden i Sydafrika. Det nya dotterbolaget kommer även att vara gruppens kompetenscentrum för avancerad radiokommunikation.

23 augusti 2021

2021-08-23 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, today announced it has founded AAC Space Africa to capitalize on the rapidly growing market for satellites and space services in Africa. AAC Space Africa will design, build, and deliver space missions to the continent from its Cape Town base in South Africa's Western Cape Province. The new subsidiary will also be the group's centre of competence for advanced radio communication.

20 augusti 2021

2021-08-20 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har publicerat det första numret i sitt koncernövergripenade nyhetsbrev SPAACE TALK.

20 augusti 2021

2021-08-20 AAC Clyde Space AB (publ)
Leading New Space company AAC Clyde Space has published the first issue of its group-wide newsletter, SPAACE TALK.

01 juli 2021

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har beslutat att fokusera sin uppdragsanalys till brittisk/USA-baserade Edison Group och har avslutat analystjänsten Penser Access hos Erik Penser Bank. Analyserna från Edison möter AAC Clyde Spaces behov av att skapa förståelse av och transparensen för bolaget och dess internationella verksamhet.

01 juli 2021

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has decided to focus its analytical services on the UK/US based Edison Group and has discontinued the analytical service Penser Access with the Erik Penser Bank. The analysis from Edison meets AAC Clydes Space's need to provide understanding and transparency of the company and its operations internationally.

30 juni 2021
Regulatorisk

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har slutit ett avtal värt ca 100 MSEK (8,4 MGP) för att leverera högupplöst, multiband, hyperspektral data från rymden till det kanadensiska jordobservations-företaget Wyvern Inc. under en första fyraårsperiod med planerad start i mitten av 2022.

30 juni 2021
Regulatory

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, has entered into a £8.4m (approx. SEK 100m) contract to deliver high-resolution, multi-band, hyperspectral data from space to Canadian Earth observation company Wyvern Inc. over an initial four-year period, with an intended start mid-2022.

30 juni 2021

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitföretag, hedrades idag med ett besök av Hennes Majestät Drottningen och Hennes Majestät Prinsessan Anne vid anläggningen i Glasgow. AAC Clyde Space besöktes även av chefen för UK Space Agency, Dr Graham Turnock och the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.

30 juni 2021

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, was honored to be visited by Her Majesty The Queen and Her Royal Highness The Princess Royal at our Glasgow facility today. AAC Clyde Space were also joined by the Head of the UK Space Agency, Dr Graham Turnock and the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.

24 juni 2021

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.

24 juni 2021

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a 135 kUSD order to continue operating the SeaHawk-1 satellite from its Operations Centre in Glasgow for a further 12 months.

16 juni 2021
Regulatorisk

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order värd ca 54 MSEK (4,6 MGBP) från Horizon Space Technologies Ltd på en nyckelfärdig lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans. Satelliterna kommer att bli en del av Horizon Space Technologies Amber-konstellation som ska leverera maritima signalspaningsdata, så kallad Maritime Domain Awareness (MDA) data.

16 juni 2021
Regulatory

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), a leading New space company, has won a 4.6 MGBP order for a full turn-key solution from Horizon Space Technologies, including two new satellite launches, operations and data delivery. The satellites will become part of the Horizon Space Technologies' Amber™  constellation dedicated to delivering Maritime Domain Awareness (MDA) intelligence data.

09 juni 2021
Regulatorisk

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd ca 8,3 MSEK (1,0 MUSD). Missionen ska borra efter is på månen. Ordern följer på den senaste leveransen av flygmodeller till det amerikanska företagets första månlandningsmission.

09 juni 2021
Regulatory

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a USD 1.0m order on subsystems for the ice-drilling mission IM-2 to the Moon led by the U.S. company Intuitive Machines. The order follows the recent delivery of flight models for the U.S. company's first lunar landing mission.

08 juni 2021

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
Rymdbolaget AAC Clyde Spaces amerikanska dotterbolag SpaceQuest har vunnit en order värd ca 4,6 MSEK (0,55 MUSD) från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Produkterna ska levereras under 3,5 år med start 2021.

08 juni 2021

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's US subsidiary SpaceQuest has received an order of USD 0.55m (approx. SEK 4.6m) for global navigation satellite systems (GNSS) receivers and antennas to be delivered to a customer in Asia over 3.5 years starting in 2021.

1
2
...
21
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template