Pressmeddelanden

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)

Andra kvartalet, april - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

· Nettoomsättningen steg till 18,5 (16,7) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,5 (-7,7) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -10,3 (-10,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -10,5 (-11,0) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,14) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-3,6) MSEK

· Orderstocken uppgick till 164 (126) MSEK

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

· Nettoomsättningen steg till 42,4 (31,7) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,7 (-14,2) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -19,5 (-20,7) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -20,0 (-21,1) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-0,29) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (-8,6) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

· AAC Clyde Space Glasgow erhöll ett anslag om 2 300 000 GBP (ca 27 MSEK) från Scottish Enterprise för att utveckla nästa generations nano- och småsateliter

· Amerikanska Moog valde ut AAC Clyde Space för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4 MSEK)

· Amerikanska Loft Orbital utökade en tidigare beställning med kraftsystem för 250 000 USD (ca 2 MSEK) till två satelliter

· Amerikanska Orbital Micro Systems (OMS) beställde en 6U-satellit för 642 000 GBP (ca 7 MSEK). Satelliten ska ingå i OMS kommersiella konstellation som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation

· AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen

· Under perioden har Covid-19 påverkat orderingång då kunder senarelagt order och vinstavräkningen då underleverantörer inte levererat enligt plan på grund av viruset

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space aktie började handlas i USA på OTC-markets

· AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM bygger nästa generations maritima kommunikation. AAC Clyde Space erhåller totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket

· AAC Clyde Space utsåg Peter Anderson till Vice President Business Development och tar därmed plats i koncernens verkställande ledning

Kommentar av VD

Så har plötsligt första halvåret 2020 passerat. De senaste sex månaderna har visat sig vara händelserika, oförutsägbara och mycket mer annorlunda än vad vi hade planerat. När covid-19 slog till agerade vi för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet så bra som möjligt.

Med detta har vi lyckats stärka intäkterna under första halvåret 2020 med 34 procent och få kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet att närma sig svarta siffror. Även om tillväxten var relativt stark hölls den tillbaka av pandemin. Arbetet i renrum och produktionsanläggningar lades om för att möjliggöra social distansering, vilket hämmade produktionen. Vissa leverantörer har haft svårt att leverera i tid, vilket resulterat i förseningar och dämpade bokförda intäkter.

Sett i ett längre perspektiv slöt vi flera avtal, totalt värda mer än 14 miljoner kronor, inkluderande en satellitorder och beställningar på flera stora delsystem, vilket resulterat i en stabil orderstock på 164 miljoner kronor. Pandemin påverkar våra blivande och befintliga kunder olika, flera väljer att skjuta på order till senare i år eller in i nästa år. Men trots det är den underliggande starka tillväxten i marknaden intakt.

Jag är mycket glad att vi i augusti kunde offentliggöra ett stort projekt tillsammans med två mycket starka partners, Saab och Orbcomm. Vårt mål är att gemensamt ta nästa generations maritim kommunikation baserad på VDES-standarden till marknaden. Senare i år börjar vi bygga den första satelliten i en planerad framtida konstellation för att senare leverera den som ett Space as a Service-projekt. Satelliten ska så småningom leverera såväl en VDES-tjänst som traditionell maritim AIS-data, ett område där vi redan samarbetar med Orbcomm. Detta första steg i projektet värderas till 17 miljoner kronor och är tänkt att följas av flera satelliter.

För AAC Clyde Space markerar VDES-projekten också en annan milsten: starten av satellittillverkning i Uppsala. Med satellittillverkning även till Sverige ökar vi vår kapacitet och sänker risken i verksamheten med två fullt kapabla anläggningar. I Glasgow, som är navet för vår satellittillverkning, utvecklar vi nästa generations satelliter, skräddarsydda för större konstellationer. För detta fick vi ett anslag från Scottish Enterprise på 2,3 miljoner pund (ungefär 26 miljoner kronor) för att utveckla standardiserade och modul designade satelliter.

Trots dessa framgångar tvingar osäkerheten som pandemin orsakar oss till försiktighet inför framtiden. Vårt mål om positivt EBITDA och operativt kassaflöde 2021 förutsätter en stark tillväxt, med rådande omständigheter komma bli svåra att nå. För att vi ska kunna fortsätta hålla jämna steg med utvecklingen av de kommande generationernas nano- och små satelliter, motverka effekterna av försenade kundorder och leveranser från underleverantörer utvärderar vi olika alternativ för att stärka vår finansiering med det övergripande målet att fortsätta stärka vår ledande roll på småsatellitområdet.

Som en del av vår strategi för att vidga investerarbasen beslutade vi att AAC Clyde Space-aktien ska tas upp för handel i USA via OTCQX-marknaden. Detta innebär handel i amerikanska dollar, i USA och under amerikanska börstider, allt underlättar för amerikanska investerare att få tillgång till och handla vår aktie. Aktierna handlas under tickern ACCMF. Den amerikanska marknaden representerar mer än 30 procent av vår försäljning och noteringen kommer att göra det lättare för investerare i USA att ta del av våra ambitiösa tillväxtplaner.

Andra halvan av 2020 kommer säkert fortsätta att vara händelserik då vi förbereder oss för att leverera tre satelliter, fortsätter att montera ytterligare fem, sänder upp och driftsätter ytterligare två och slutför flera komplexa delsystem. Vidare kommer vi starta vårt nästa projekt, VDES-satelliten i samarbete med Saab AB och Orbcomm Inc.

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina kollegor som de senaste månaderna genom sitt engagemang och sina ansträngningar har hållit vår verksamhet så nära det normala som möjligt. Deras rådighet under de senaste månaderna stärker min tilltro till att vi framgångsrikt ska kunna navigera kommande månader i denna exceptionella tid.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

18 september 2020
Regulatorisk

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.

17 september 2020

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)

31 augusti 2020

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden.

27 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)

24 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB och ORBCOMM Inc. annonserar idag utvecklingen av nästa generations rymdbaserade VDES-system, vilket blir startskottet för en ny era inom maritim kommunikation. AAC Clyde Space AB får totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster.

21 augusti 2020

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces aktie handlas från och med idag på den amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen "ACCMF". Listningen på OTCQX Market sker för att förbättra tillgängligheten och synligheten för amerikanska investerare. Aktuell finansiell information och realtidskurser finns på www.otcmarkets.com.

19 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space meddelar idag att bolagets aktie har tagits upp till handel på den amerikanska "Pink Market" under symbolen "ACCMF" och har ansökt om handel på "OTCQX Market", den högsta nivån inom OTC-gruppen. Detta kommer att göra aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare som därigenom kan handla aktien i dollar i USA. Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och realtidskurser på www.otcmarkets.com.

07 juli 2020
Regulatorisk

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för försäljning och marknadsföring av AAC Clyde Spaces produkt- och tjänsteportfölj. Peter Anderson tar därmed även plats i koncernens ledningsgrupp.

19 juni 2020

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.

05 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space Glasgow ska genom ett treårigt forsknings- och utvecklingsanslag från Scottish Enterprise utveckla, tillverka och få erfarenhet från omloppsbana för sin nästa generation nano- och småsatelliter. Med standardiserad och modulariserad design kommer satelliterna att kombinera spjutspetsteknik med konstellationsfärdig produktion.

1
2
...
16
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template