Finansiell kalender

Finansiell kalender

november 21 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aacmicrotec.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.