Pressmeddelanden

Delårsrapport för ÅAC Microtec AB (publ) januari - mars 2019

GENOMBROTT FÖR SPACE-AS-A-SERVICE

Första kvartalet, januari - mars 2019 (jämfört med januari - mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (16,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,5 (-12,2) MSEK. Föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 MSEK.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,9 (-15,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -10,1 (-15,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,27) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser under första kvartalet 2019 

 • ÅAC vann order på Siriusavionik från den japanska marknaden på totalt 4 MSEK
 • Alfonso Barreiro lämnade VD-posten i ÅAC och Mats Thideman utsågs till tf VD
 • ÅACs dotterbolag Clyde Space vann satellit- och uppskjutningsorder från KP Labs om totalt 11,1 MSEK
 • ÅAC erhöll order för ny mjukvara om 2,1 MSEK från Institutet för rymdfysik
 • ÅACs dotterbolag Clyde Space erhöll order om 2,5 MSEK från Satellite Applications Catapult för uppgradering av satellit
 • ÅACs aktie godkändes för handel på Nasdaq First North Premier
 • Luis Gomes utsågs till ny VD för ÅAC Microtec och tillträder i maj 2019

Finansiell översikt koncernen

TKR jan-mar
2019
jan-mar
2018
helår
2018
Rörelseresultat före avskrivningar -6 481 -12 249 -28 481
Rörelseresultat efter avskrivningar -9 932 -15 636 -43 265
Resultat efter skatt -10 081 -15 282 -42 681
Resultat per aktie före och
efter utspädning, SEK
-0,15 -0,27 -0,65
Soliditet, % 88% 91% 88%
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-5 069 -13 105 -48 610
Periodens kassaflöde -2 115 16 409 -24 986
Likvida medel 10 122 53 617 12 237

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • ÅAC s dotterbolag Clyde Space ingick avtal att leverera data enligt "Space-as-a-service" konceptet till ORBCOMM Inc. Ordern representerar ett värde på ca 54 MSEK över 5 år
 • Styrelsen i ÅAC föreslår en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ÅAC ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 82 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsens förslag behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019
 • Brent Abbot lämnade posten som CEO AAC Microtec North America Inc., ett dotterbolag till ÅAC Microtec. CSO Craig Clark utsågs till tf CEO

2019-05-08

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:50 CEST. 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.

2019-08-13
Regulatorisk

AAC Clyde Space har ingått avtal om analystjänsten Penser Access med Erik Penser Bank. Den första analysen publiceras då Erik Penser är klar med genomgången av AAC Clyde Space.

2019-08-02

ÅAC Microtec AB och dotterbolaget Clyde Space Ltd lanserar ny branding och en ny hemsida. Från och med måndag 5 augusti verkar företagen under namnet "AAC Clyde Space"; ett namn som bibehåller arvet från båda företagen i Sverige och Skottland och återspeglar att de arbetar som en enhet. Det nya gemensamma namnet åtföljs av en ny design och logotyp.

2019-07-11

Fredag 5 juli kl. 07:41 CEST avfyrades NSLSat-1 via EXOLAUNCH på raketen Soyuz 2.1b. Raketen sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland in i låg omloppsbana (Low Eart Orbit, LEO). AAC Clyde Space har etablerat kontakt med satelliten från sin markstation i Glasgow och alla system fungerar planenligt. AAC Clyde Space ansvarar för hela uppdraget kring NSLSat-1, från design och produktion av satelliten, till dataleveranser till israeliska NSLComm.

2019-06-10
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s (publ) ("ÅAC" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") har avslutats. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 139 procent. Bolaget tillförs därmed 82,5 MSEK före emissionskostnader.

2019-06-03
Regulatorisk

ÅAC Microtec har utsett MID Co Ltd som ny distributör på den sydkoreanska marknaden. MID Co. Ltd bildades 2018 av ett sydkoreanskt team som har lång erfarenhet inom rymdindustrin. Distributionsavtalet omfattar alla AAC Clyde Space produkter och syftar till att tillgodose behoven av delsystem och plattformar till den växande sydkoreanska kubsatellit- och småsatellitmarknaden.

2019-05-31
Regulatorisk

ÅAC Microtec ABs dotterbolag, Clyde Space, har levererat sin första 6U kubsatellit, NSLSat-1, för uppskjutning. Denna banbrytande kommunikationssatellit är en del av "space-as-a-service"-kontraktet med NSLComm där AAC Clyde Space designar, tillverkar, skjuter upp och driftar satelliten för NSLComms vägnar. Syftet med missionen är att revolutionera kommunikationsnätverket i rymden med ett innovativt, högpresterande, utfällningsbart antenn- och reflektorsystem. Satelliten är avsedd att vara den första i en framtida konstellation av cirka 80 satelliter.

2019-05-23
Regulatorisk

ÅAC Mictrotec medverkar i den första skotsk-irländska förbindelsen i rymden genom att Clyde Space, Skottlands största rymdbolag och dotterbolag till ÅAC Microtec AB, ingår avtal med University College Dublin. Avtalet, som har ett mindre värde, innebär att Clyde Space tillhandahåller delsystemen till plattformen för Irlands första satellit, EIRSAT-1, som är en 2Us kubsatellit. EIRSAT-1 är ett samarbetsprojekt som utvecklats av studenter och anställda på universitetet och kommer att innehålla ny irländsk teknik. EIRSAT-1 är planerad att skjutas upp 2020.

1
2
...
21
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aacmicrotec.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.