Pressmeddelanden

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2019

2019-11-21 AAC Clyde Space AB

Tredje kvartalet, juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (10,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,9 (-13,8) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster uppgick till -6,8 (-12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -11,0 (-17,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-17,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,26) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-16,9) MSEK
 • Orderstocken ökade till 179,6 MSEK (67,1 MSEK vid årsskiftet)

Januari - september 2019 (jämfört med januari - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (48,9) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -22,1 (-31,9) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster och förvärvskostnader uppgick till -18,7 (-21,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -31,8 (-43,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,2 (-43,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,66) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,0 (-35,9) MSEK
 • I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission

Upplysningar om väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • I juli genomfördes årets fjärde lyckade uppskjutning av en satellit från AAC Clyde Space då NSLSat-1 sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland
 • Avtal ingicks med Eutelsat för leverans och uppskjutning av två IoT-satelliter i storleken 6U. Kontraktsvärdet uppgår till 2 MEUR (ca 21,4 MSEK) upp till potentiellt 5 MEUR (ca 53,5 MSEK) beroende på valda optioner och tjänster. Satelliterna planeras att skjutas upp under första kvartalet 2021.
 • Rymdstyrelsen beviljade ett anslag om 2,2 MSEK för att stödja utvecklingen av nästa generations kraftsystem (EPS) för satelliter i storleken 50-250 kg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Framgången för Sirius fortsatte med att en stor europeisk satellittillverkare beställde två uppsättningar Sirius delsystem för 11,3 MSEK för leverans under andra kvartalet 2020
 • US Air Force Academy beställde tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul till sitt FalconSat-program. Ordern som har ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK) levereras under tredje kvartalet 2020
 • En extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 beslutade att ändra företagets namn till AAC Clyde Space AB, ändra gränserna för aktiekapitalet och gränserna för antal utestående aktier
 • VP Business Development Iraklis Hatziathanasiou lämnade koncernen. VD Luis Gomes utsågs till tillförordnad VP Business Development
 • Bolagsverket godkände bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed även koncernen, byter namn till AAC Clyde Space

Kommentar av VD

Välkommen till AAC Clyde Space delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Det har varit ett spännande kvartal med viktiga förändringar i företagets branding där vi har vunnit transformerande avtal och befäst vår position som ledande på marknaden för små satelliter och delsystem till rymdindustrin.

Avtalet med Eutelsat som tillkännagavs i september, är årets andra där en stor satellitoperatör förlitar sig på AAC Clyde Space för att leverera en operativ kapacitet med potential för betydande ytterligare order i framtiden. Vår strategi att erbjuda små satelliter, designade för volymproduktion, i kombination med ett omfattande tjänsteutbud, börjar få ett starkt fotfäste på marknaden.

Avtalet bidrog till att öka orderstocken till sunda 180 miljoner SEK i slutet av september, nästan en tredubbling från i början av året. Kanske än viktigare är att kub- och småsatelliter visar att de kommer att spela en viktig roll för att leverera verksamhetstjänster som tidigare har krävt större, mer komplexa system. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på våra produkter, både för delsystem och missioner, med en frisk och spännande pipeline av nya möjligheter. I oktober bokade vi vår 50e produktförsäljning för Sirius, en viktig milstolpe för en produkt som har mindre än två år på marknaden.

Intäkterna var fortsatt lägre under kvartalet än jag skulle vilja, men de växer och vi noterade en ökning med 40% jämfört med tredje kvartalet i fjol. EBITDA förblev negativ eftersom vi fortsätter att investera i vår framtid. Vi har stärkt vår leveransförmåga under de senaste månaderna med nya medarbetare som tillför såväl kompetens som resurser.

Det nya kommersiella varumärket "AAC Clyde Space" som lanserades i augusti blev också bolagets officiella namn. Namnet återspeglar det starka arvet från våra svenska och skotska delar, vilket ytterligare bidrar till att integrera både team och produktlinjer. Vi introducerade samtidigt nya produktfamiljer, rationaliserade de befintliga och fick en bättre fokuserad marknadsföring.

Efter en period med konsolidering av vår verksamhet har vi nu kommit in i en fas fokuserad på att förbättra bolagets resultat och förbereda det för de möjligheter som ligger framför oss. Vi fortsätter att söka efter möjligheter att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Den växande tjänsteaffären, våra plattformars stigande popularitet och framgången för våra delsystem lägger grunden till för den organiska tillväxten. Under det kommande året ska vi uppdatera designen av våra delsystem, uppgradera våra erbjudanden och introducera nya produkter. Under innevarande kvartal fokuserar vi på att leverera de affärer vi vunnit och planera det kommande året. Det blir ett hektiskt och spännande kvartal för vårt fantastiska team i Uppsala och Glasgow.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

04 juni 2020

2020-06-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4,0 MSEK), leverans planeras under Q1 2021.

02 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-02 AAC Clyde Space AB (publ)
Årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

01 juni 2020

2020-06-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space bjuder in aktieägare till en livesänd frågestund med VD Luis Gomes och CFO Mats Thideman den 9 juni kl 10.30.

15 maj 2020
Regulatorisk

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

30 april 2020
Regulatorisk

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org. nr 556677-0599 (nedan benämnt "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 13.00 att avhållas i AAC Clyde Spaces lokaler, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

16 april 2020

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har vunnit ytterligare en 2,5 MSEK (USD 250 000) order från Loft Orbital på kraftsystem till två satelliter. Systemen ska levereras under 2020, först en utvecklingsmodell under innevarande kvartal som ska följas av flygmodeller till två satelliter under senare hälften av 2020.

02 april 2020
Regulatorisk

2020-04-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten, som skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet, kommer att ingå i OMS kommersiella GEMS-program som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation till företag över hela världen för att öka verksamheternas effektivitet och minimera skador orsakade av extremt väder. Satelliten är planerad att levereras i april 2021.

17 mars 2020

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)

1
2
...
27
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template