Pressmeddelanden

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2020

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

Första kvartalet, januari - mars 2020 (jämfört med januari - mars 2019)

· Nettoomsättningen steg till 23,8 (14,9) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,2 (-6,5) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,1 (-9,9) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-10,1) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,15) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-5,1) MSEK

· Orderstocken ökade till 183 MSEK från 169 MSEK vid årsskiftet 2019/2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· AAC Clyde Space valdes ut att leverera batterier för 730 000 USD till månlandaren Nova-C

· Israeliska NSLComm beställde en 6U-satellit med tillhörande tjänster för 1,2 MGBP. NSLComm utsåg dessutom AAC Clyde Space till förstahandsleverantör till sin planerade konstellation.

· Amerikanska Intuitive Machines beställde kraftsystem för 575 000 USD till en rymdfarkost som ska landa på månen

· AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Amerikanska Loft Orbital utökade en tidigare beställning med kraftsystem för 250 000 USD till två satelliter

· Amerikanska Orbital Micro Systems (OMS) beställde en 6U-satellit för 642 000 GBP. Satelliten ska ingå i OMS kommersiella konstellation som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation

Kommentar av VD

Välkommen till rapporten för första kvartalet 2020. Det blev en händelserik början på året med covid-19-pandemin. Liksom andra företag tvingades vi anpassa oss till en ny verklighet. I enlighet med nationella rekommendationer introducerade vi i början av mars de första riktlinjerna till personalen med anledning av covid-19. I mitten av månaden stoppades alla resor och en övergång till arbete hemifrån för över 90 procent av medarbetarna. För arbete som inte kan utföras på distans införde vi nya rutiner för att säkerställa social distansering och en säker arbetsmiljö.

Trots pandemin har vi lyckats upprätthålla en god aktivitetsnivå i hela verksamheten. I januari levererade vi två satelliter, som nu är redo för uppskjutning. Vi fick order på ytterligare två satelliter och sålde flera stora delsystem, inklusive våra första order för interplanetära missioner - vi ser fram emot att våra kraftsystem ska landa på månen! Kvartalet avslutades kvartalet med en hektisk mars månad inkluderande slutförandet av flera milstolpar i större projekt. Framgångarna avspeglar sig i både stigande försäljning och ökade kundfordringar.

Sammantaget ökade nettoomsättningen under första kvartalet med 60 procent till 23,8 MSEK och med ett likartat antal anställda som i fjol. Förbättringen av EBITDA var blygsam, då resultatet påverkades av en större andel tredjepartsprodukter i försäljningsmixen. Båda siffrorna är dock i linje med vår plan att ta bolaget mot tillväxt och lönsamhet. Som jag skrev i Q4-rapporten förväntar vi oss en stark tillväxt under 2020 och att både EBITDA och kassaflöde blir positiva 2021.

Vår orderstock är fortsatt stark, och vi har hittills inte sett någon minskad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har ändå vidtagit åtgärder för att förbättra vårt kassaflöde genom att skjuta på icke-brådskande investeringar och hålla ned utgifterna. Åtgärderna medför att vi bibehåller kassalikviditeten och ökar vår beredskap för osäkra tider.

Vänder vi blicken mot den närmaste framtiden har vi en hektisk sommar framför oss med leveranser av delsystem till flera kunder, driftsättning av två satelliter och förberedelser inför tillverkningen av sju satelliter i vår anläggning i Glasgow. Covid-19-situationen kommer att fortsätta påverka våra beslut och sätt att arbeta, men hittills har vi anpassat oss väl och siktar på att fortsätta göra det för att kunna uppfylla förväntningarna från kunder, personal och investerare.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

18 september 2020
Regulatorisk

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.

17 september 2020

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)

31 augusti 2020

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden.

27 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)

24 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB och ORBCOMM Inc. annonserar idag utvecklingen av nästa generations rymdbaserade VDES-system, vilket blir startskottet för en ny era inom maritim kommunikation. AAC Clyde Space AB får totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster.

21 augusti 2020

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces aktie handlas från och med idag på den amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen "ACCMF". Listningen på OTCQX Market sker för att förbättra tillgängligheten och synligheten för amerikanska investerare. Aktuell finansiell information och realtidskurser finns på www.otcmarkets.com.

19 augusti 2020
Regulatorisk

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space meddelar idag att bolagets aktie har tagits upp till handel på den amerikanska "Pink Market" under symbolen "ACCMF" och har ansökt om handel på "OTCQX Market", den högsta nivån inom OTC-gruppen. Detta kommer att göra aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare som därigenom kan handla aktien i dollar i USA. Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och realtidskurser på www.otcmarkets.com.

07 juli 2020
Regulatorisk

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för försäljning och marknadsföring av AAC Clyde Spaces produkt- och tjänsteportfölj. Peter Anderson tar därmed även plats i koncernens ledningsgrupp.

19 juni 2020

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.

05 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space Glasgow ska genom ett treårigt forsknings- och utvecklingsanslag från Scottish Enterprise utveckla, tillverka och få erfarenhet från omloppsbana för sin nästa generation nano- och småsatelliter. Med standardiserad och modulariserad design kommer satelliterna att kombinera spjutspetsteknik med konstellationsfärdig produktion.

1
2
...
16
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template