Pressmeddelanden

AAC Clyde Space vinner order på kommersiell satellit värd 8 MSEK

2020-04-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten, som skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet, kommer att ingå i OMS kommersiella GEMS-program som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation till företag över hela världen för att öka verksamheternas effektivitet och minimera skador orsakade av extremt väder. Satelliten är planerad att levereras i april 2021.

Ordern följer på framgångarna i omloppsbana för satelliten IOD-1 GEMS. Denna 3U-satellit som tillverkats av AAC Clyde Space med en nyttolast från OMS sköts upp som en demonstrationssatellit finansierad av UK Satellite Applications Catapult. Genom OMS beslut att gå vidare med en 6U-satellit med samma typ av nyttolast övergår GEMS-programmet (Global Environmental Monitoring Satellite) till att bli ett kommersiellt projekt. Beslutet är ett viktigt steg mot förverkligandet av OMS plan på en komplett konstellation av småsatelliter som en del av GEMS-programmet.

GEMS-programmet satsar på att bli först att tillhandahålla mätningar av temperatur, luftfuktighet och nederbörd på olika nivåer i hela atmosfären, i nära realtid från alla globala positioner, och leverera dessa till kunder inom försäkring, flyg, sjöfart, energi och jordbruk. Genom att samla in 3D-passiva mikrovågor från varje punkt på jorden var 15e minut revolutionerar GEMS-programmet vår förståelse av jorden. Informationen ska hjälpa företag som använder exakt och aktuell väderinformation för att förbättra effektiviteten i sina verksamheter och bättre förutse och förstå extrema väderförhållanden.

"Genom GEMS vidgar AAC Clyde Space ytterligare sitt engagemang i rymdmissioner som syftar till att förbättra förståelsen av vår miljö. Missioner av detta slag hjälper oss alla i vår strävan efter ett säkrare och mer hållbart liv på jorden. Det är också glädjande att notera att detta är det andra programmet på kort tid som har avancerat från demonstration till kommersialisering, och därmed utnyttjar de fördelar som små satelliter kan erbjuda kommersiella tillämpningar", säger AAC Clyde Space VD Luis Gomes.

AAC Clyde Space ska bygga och leverera en 6U Epic satellitplattform samt tillhörande tjänster som uppskjutning och stöd vid driftsättning. OMS ska designa och leverera den nyttolast som ska registrera data. OMS tillhandahåller International Center for Earth Data (ICED), en molnbaserad marknadsplats som producerar och sprider data i nära realtid för analys (ARD) från flera kommersiella och statliga källor.

Den första 3U-satelliten, IOD-1 GEMS, var en del av Storbritanniens Satellite Applications Catapult som inrättades av den brittiska regeringen för att främja företag som arbetar med ny rymdteknik.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 11:00 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

04 juni 2020

2020-06-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4,0 MSEK), leverans planeras under Q1 2021.

02 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-02 AAC Clyde Space AB (publ)
Årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

01 juni 2020

2020-06-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space bjuder in aktieägare till en livesänd frågestund med VD Luis Gomes och CFO Mats Thideman den 9 juni kl 10.30.

15 maj 2020
Regulatorisk

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

30 april 2020
Regulatorisk

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org. nr 556677-0599 (nedan benämnt "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 13.00 att avhållas i AAC Clyde Spaces lokaler, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

16 april 2020

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har vunnit ytterligare en 2,5 MSEK (USD 250 000) order från Loft Orbital på kraftsystem till två satelliter. Systemen ska levereras under 2020, först en utvecklingsmodell under innevarande kvartal som ska följas av flygmodeller till två satelliter under senare hälften av 2020.

02 april 2020
Regulatorisk

2020-04-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten, som skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet, kommer att ingå i OMS kommersiella GEMS-program som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation till företag över hela världen för att öka verksamheternas effektivitet och minimera skador orsakade av extremt väder. Satelliten är planerad att levereras i april 2021.

17 mars 2020

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)

<<
1
2
3
...
16
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template