Pressmeddelanden

AAC Clyde Space vidtar åtgärder för att minska effekter av Corona

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)

Den senaste utvecklingen av pandemin orsakad av det nya coronaviruset har fört in oss alla på okänt territorium. Vi står inför en konstant föränderlig situation som påverkar inte bara våra länder utan också våra globala kunder och leverantörer. Jag skulle vilja dela med mig av hur vi på AAC Clyde Space under de kommande veckorna planerar att leverera våra produkter och tjänster, och vilka förändringar i den dagliga verksamheten vi gör. Åtgärderna syftar till att säkerställa att vi kan fortsätta vår verksamhet så nära det normala som möjligt.

Vi har under de senaste veckorna nogsamt följt råden från WHO och de nationella hälsomyndigheterna i Sverige och Storbritannien. Vi har utvecklat en intern plan för att hantera effekterna av utbrottet på vår verksamhet och vår personal. När situationen under den senaste veckan tog en ny vändning uppdaterade vi planen och införde nya riktlinjer och arbetssätt. Den nya policyn och praxis gick live fredag den 13:e och omfattar några viktiga aspekter i vårt dagliga arbete.

Våra anläggningar är fortsatt öppna, men vi distansarbetar så mycket som är praktiskt möjligt. Personal som kan arbeta effektivt hemifrån uppmanas att göra det. Detta gäller för ca 70 procent av våra medarbetare, medan resterande är involverade i den tillverkning som fortsätter som vanligt vid våra anläggningar.

Vi har på kort sikt infört reseförbud för att minska risken för smitta och motverka att vi blir strandade på grund av gränsstängningar eller karantäner. Vi har sedan tidigare ställt in vårt deltagande på mässan Space Symposium och kommer inte heller att delta i andra konferenser eller mässor under de kommande två månaderna. Även om vi verkligen tycker om att ta emot kunder, affärspartners och andra besökare i våra anläggningar, ber vi de närmaste veckorna att vi träffas digitalt snarare än personligen.

Slutligen arbetar vi med våra leverantörer för att säkra de leveranser vi behöver för att kunna leverera nuvarande och framtida order. Ledningsgruppen upprätthåller löpande vår interna Business Continuity Plan för att säkerställa att vi levererar de produkter och tjänster som våra kunder förväntar sig i tid.

Det är utmanande tider och vi arbetar för att minimera störningar i vår verksamhet. Vi fortsätter att nära följa situationen och kommer att ge uppdateringar under de närmaste veckorna. Verksamheten förblir öppen, och åtminstone för tillfället är det "business as usual" om än med några anpassningar i sättet vi arbetar på.

AAC Clyde Space fortsätter att fungera som normalt under våra ordinarie kontorstider från 08:30 till 17:00, i Sverige och Storbritannien. Om du har några frågor i detta skede, tveka inte att ta kontakt. Våra kontaktuppgifter finns här https://www.aac-clyde.space/contact-us

Vänliga hälsningar,
Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

04 juni 2020

2020-06-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana. Ordervärdet är 340 000 GBP (ca 4,0 MSEK), leverans planeras under Q1 2021.

02 juni 2020
Regulatorisk

2020-06-02 AAC Clyde Space AB (publ)
Årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ägde rum tisdagen den 2 juni 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

01 juni 2020

2020-06-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space bjuder in aktieägare till en livesänd frågestund med VD Luis Gomes och CFO Mats Thideman den 9 juni kl 10.30.

15 maj 2020
Regulatorisk

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)

30 april 2020
Regulatorisk

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org. nr 556677-0599 (nedan benämnt "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 13.00 att avhållas i AAC Clyde Spaces lokaler, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

16 april 2020

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har vunnit ytterligare en 2,5 MSEK (USD 250 000) order från Loft Orbital på kraftsystem till två satelliter. Systemen ska levereras under 2020, först en utvecklingsmodell under innevarande kvartal som ska följas av flygmodeller till två satelliter under senare hälften av 2020.

02 april 2020
Regulatorisk

2020-04-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten, som skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet, kommer att ingå i OMS kommersiella GEMS-program som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation till företag över hela världen för att öka verksamheternas effektivitet och minimera skador orsakade av extremt väder. Satelliten är planerad att levereras i april 2021.

17 mars 2020

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)

<<
1
2
3
...
16
>>

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clydespace.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations template