Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 juli 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 977 211 14,5%
Fouriertransform AB 9 888 788 10,3%
Medium invest A/S 8 989 135 9,3%
SIX SIS AG, W8IMY 8 199 204 8,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 552 414 3,7%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 108 972 2,2%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 647 098 1,7%
Petersen, Jan Christer 1 388 206 1,4%
Fällström, John 590 000 0,6%
Övriga 43 991 210 45,7%
Totalt 96 207 759 100,0%


Källa: Euroclear Sweden AB

IR-kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD
+46 70-556 09 73 mats.thideman@aac-clyde.space

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.